Macafi ry

Macafin tavoitteena on Mankon yhteiskunnan yhteenkuuluvuutten edistäminen. Yhdistys edistää Mankonin kulttuuria erityisesti Kamerunissa taiteen, tanssimisen ja laulamisen avulla. Macafi ry teke yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja edistää monikultuurisuutta.

The aim of Macafi is to promote Unity amongst the Mankon people in Finland and showcase the beauty of the Mankon culture in particular and Cameroon in general through art, dancing, singing, dressing. Also, to cooperate with sister associations to promote multiculturalism in Finland.

Facebook