Marokon ystävät Suomessa ry

Marokon Ystävät Suomessa -yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää ystävyyssuhteita Suomen ja Marokon välillä sekä tehdä Suomessa tunnetuksi Marokon yhteiskuntaa, luontoa, historiaa ja kulttuuria. Yhdistys pitää yllä tiiviitä suhteita marokkolaiseen yhteisöön Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan suomalaiseen yhteisöön Marokossa.

The purpose of the association is to maintain ja develop friendship between Finland and Morocco and to make the Moroccan society, nature, history and culture known in Finland. The association preserves close relations to the Moroccan society in Finland and to the Finnish society in Morocco when possible.

www.marokonyst.wordpress.com

facebook group