Länsi-Suomen Somaliseura ry

Länsi-Suomen Somaliseura ry on vuonna 2007 rekisteröity kattojärjestö, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyössä muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa Länsi-Suomessa asuvien Somaleiden asiaa ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana Länsi-Suomen Somaliyhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Yhdistys edistää somali taustaisten mahdollisuuksia kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Western Finland Somaliseura Association is a 2007 registered umbrella organization. The purpose of which is to promote collaboration with other sectors in society of Somalis living in western Finland. And act as a social influence in decision-making on the western Finnish Somali community. The association promotes opportunities for people of Somali background to become active citizens with rights and responsibilities.

www.lssry.com