Iftin Seura ry

IFTIN-SEURA  ry:n toimintaideana on monikulttuurisuuden tukeminen niin, että espoolaiset maahanmuuttajat löytäisivät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja pääsisivät hyödyntämään omia voimavarojaan., työllistymisedellytysten ja uusien työllistymismallien edistäminen, etujärjestönä toimiminen viranomaisiin nähden, maahanmuuttajien sosiaaliseen ja terveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän edistäminen eri etnisten ryhmien välillä, naisten tasa-arvon edistäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen etenkin urheilun alueella ja kehitysyhteistyön edistämisen mahdollisuuksia Afrikkassa.

IFTIN-SEURA  ry association  idea is to support multiculturalism so that immigrants from Espoo can find their own place in Finnish society and be able to use their own resources. promoting employment conditions and new employment model, acting as an interesting organisation representative to the authorities, promoting the social and health well-being of migrants, promoting tolerance and acceptance between different ethnic groups, promoting equality for women, developing youth activities, especially in the field of sport and development cooperation in Africa 

http://www.iftinseura.fi

https://www.facebook.com/IftinSeura