Vaasan Somalinaisten Kehitys ry

Somalinaisten sopeutumiseen Suomalaiset tavat ja kulttuuri ja omakulttuurin säilyttämisen.

Somali women to adapt to Finnish customs and culture and the preservation of ethnic culture.

Facebook