Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ry

Suomen Venäjänkielisten järjestö ry on valtakunnallinen ruohonjuurentasolla toimiva järjestö, joka yhdistää tällä hetkellä 7 paikallista osastoa (6 Pääkaupunkiseudulla, 1 Tampereella).

 Järjestö koordinoi, ohjaa, neuvoo ja auttaa omille paikallisosastoille toiminnan kehityksessa. Paikallisosastot järjestävät erilaista alueellista toimintaa jäsenilleen.

Finland Russian-language organization is a nationwide functional grass-root level of the organization, which connects the local currently seven compartments (6 Greater Helsinki, Tampere 1). The Organization co-ordinate, guide, advise and help their own local branches for development activities. Local departments will organize different regional operations of its members.

Website
Facebook