Galmudug Development Organization ry

Galmudug Development Organization ry:n tarkoituksena on auttaa Suomen somaliyhteisöä kotoutumaan Suomeen sekä auttaa Suomen somaliyhteisöä säilyttämään omaa kulttuuriaan ja kieltään. Yhdistys kannustaa jäseniään myös ympäristösuojeluun, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen sekä pyrkii edistämään ihmisten hyvinvointia Suomessa.


Galmudug Development Organization ry's purpose is to help the Somali communities of Finland to integrate and to help them to preserve their own culture and language. The association encourages its members to support the protection of the environment, equality and multiculturalism, and aims to promote the well-being of the people in Finland.