Kulttuuriyhdistys Culture Current ry

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja edistää kansainvälistä, monikulttuurista ja luovaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys pyrkii lisäämään empaattista, kriittistä ja vastavuoroista vuorovaikutusta erilaisten yksilöiden, ryhmien ja ideoiden välillä keskittäen  ajankohtaisiin teemoihin.

The association's purpose is to create and promote international, multicultural and creative artistic and cultural activities. The association aims to increase empathical, critical, and the mutual interaction between different individuals, groups and ideas by focusing on current issues.

www.culturecurrent.org