Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveys ongelma - MPMTO ry


Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry on kansalaisjärjestö Suomessa, joka tarjoaa toimintaa maahanmuuttajien perheille, lapsille ja nuorille. 

Maahanmuuttajien Päihde ja mielenterveysongelma perustettiin vuonna 2009 ja rekisteröitiin virallisesti heinäkuussa 2014. Useimmat jäsenet ovat alle 26-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajia. MPMTO ry:n toiminta tukee lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Teemme yhteistyötä muiden toimielinten kanssa vaikuttamaan päättäjiin nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry is an NGO in Finland, which offers activities for immigrant families, children and young people. MPMTO ry was founded in 2009 and was officially registered in July 2014. Most of the members are immigrants under 26 years of age and living in the metropolitan area. MPMTO ry's activities support children's and young people's mental and physical well-being. We cooperate with other institutions to influence decision-makers to improve the well-being of young people.

www.mpmto.fi 
Facebook