Satakunnan Monikulttuuriyhdistys
SMY ry

SMY:n tarkoituksena on  
- edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa ja samalla kaksisuuntaista kotoutumisprosessia  
- edistää maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista sekä maahanmuutajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

The purpose of the organization is  
- to promote cooperation between Finns and immigrants and at the same time a bi-directional integration process  
- to promote immigrants' own language and culture, as well as immigrant participation in the Finnish society.

www.monikulttuuriyhdistys.fi
Facebook