Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys - SMYKY ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää marokkolaisten maahanmuuttajien henkistä, kultturista, urheilullista ja polittista sopeutumista sekä kehittää jatkuvaa kasalaisten monikulttuurista käsitystä, yhteisymmärrystä sekä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on levittää urheilun harratusta sekä kehittää ja tukea musiikkitoimintaa.

The Association's purpose is to promote Moroccan immigrants' spiritual, cultural, sports related and political adaptation and the development of a continuous channel of multi-cultural as well as mutual understanding and cooperation. In addition, the aim is to increase the participation in sports activities and to develop and support the musical activities.

Facebook