Suomen kiinalaisten allianssi ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien kiinalaisten välisen kanssakäymisen edistäminen, Suomessa asuvien kiinalaisten sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikeuksissa olevien jäsentensä avustaminen sekä yhteyksien pito muiden maiden vastaaviin seuroihin. Yhdistys on epäpoliittinen.

The Association's purpose is to help the promotion of exchange among Chinese people living in Finland, the adaptaion of Chinese people to the Finnish society, to assist its members  in the difficulties of maintenance and the management of connections with similar groups in other countries. The association is non-political.

www.ska-ry.org
Facebook