Liikkukaa! ry

Liikkukaa! ry on kattojärjestö monikulttuurisille urheiluseuroille, jolla on tällä hetkellä yli 60 jäsenseuraa ja -klubia. Järjestön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, osallistumista yhteiskuntatoimintaan sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia harrastustoimintaan liittyen. Lisätietoa Liikkukaa! ry:n monista vetämistä projekteista on saattavilla yhdistyksen sivuilta.

Liikkukaa! ry is a roof organization for multicultural sports clubs, which currently has more than 60 member societies and clubs. The aim of the organization is to promote equality, participation in social activities, as well as recreational activities related to the mental and physical well-being. More information on Liikkukaa! ry's website.
Facebook