International English Speakers Association of Finland - IESAF ry

International English Speakers' 

the international  english speakers association  of Finland ry on vapaaehtoisjärjestö, jonka tarkoituksena on tehdä Suomea ja Suomessa vallitsevia oloja tunnetuksi jakamalla tietoa yhteiskuntaelämän eri aloilta Suomea kohtaan kiinnostusta tunteville henkilöille. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda jäsentensä avulla verkosto, joka tukee maahanmuuttajia ja pyrkii auttamaan ihmisiä ymmärtämään vallitsevia oloja, valistamaan ihmisiä koskien Suomen luontoa, historiaa, tiedon ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin edistää molemminpuolista ymmärtämystä, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

The International English Speakers' Association of Finland ry is a volunteer organization, whose purpose is to make Finland and circumstances of life in Finland known by distributing information of the various walks of life to people who have an interest in Finland. The purpose of the association is to create with its members a network that supports immigrants and aims to help people understand the local circumstances, to educate people about Finnish nature, history, achievements in science and culture and in all ways further mutual understanding, equality and tolerance in Finland, Europe and the whole world.

www.livinginfinland.com
Facebook