Kulttuuriyhdistys Tambor Vivo ry


Tambor vivo on aatteellinen yhdistys, joka rekisteröitiin tammikuussa  2011. Yhdistys järjestää capoeiratunteja, musiikki ja tanssikursseja  lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Tarjoamalla näitä harrastusmahdollisuuksia, yhditys pyrkii osallistamaan jäseniään  ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta Suomessa. Yhdistyksen opettajien voi kysellä opettamaan ja esiintymään myös yksityistilaisuuksiin.

Tambor vivo is a non-profit organization that was registered in January 2011. The association organizes capoeira lessons, music and dance classes for children, teenagers and adults. By providing these recreational opportunities and activities the association seeks to involve its members and to strengthen the sense of community and multiculturalism in Finland. The teachers of the association can also be asked to teach and perform on private events.

www.tamborvivo.org
Facebook