Kenya Finnish Society ry

Kenya Finnish Society, KEFISO, koskettaa elämiä. Sen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää ja kehittää kenialais-suomalaisen yhteisön toiveita ja tulee myös jatkossa työskentelemään monikulttuurisen yhteiskunnan puolesta.

Kenya Finnish Society, KEFISO, is here to touch lives. We stand firm in transforming, rehabilitating and restoring the wishes of Kenyan-Finnish community and shall forever identify areas of interest for this multicultural society.

Facebook

http://www.kefiso.fi/