Palace and Cultural Network

PACUNET ry

PACUNET perustettiin ajatuksella koota yhteen eri oppiaineista valmistuneita akateemisten alojen ihmisiä, joilla on moninaiset elämänkokemukset ja kulttuuriset taustat. Toimintatarkoituksinamme on löytää ja kehittää luovia ja omaehtoisia tapoja työllistää monilahjaiset jäsenemme, edistää kulttuurinvaihtoa ja monikulttuurista yhteiskuntaa sekä levittää tietoutta erilaisista kulttuureista Suomessa.

PACUNET was created to gather graduates from different academic disciplines and cultural backgrounds with diverse experiences in life. Our objectives are to find creative and self-determined ways of employing our skilled and talented members, to promote cultural exchange and multicultural environment and to spread information on different cultural backgrounds in Finland.

www.pacunet.fi
Facebook