Familia ry

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se kokoaa yhteen monikulttuurisuudesta kiinnostuneita syntyperäisiä suomalaisia ja eri maahanmuuttajaryhmiä yli kieli- ja kulttuurirajojen. 

Päämääränä on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä ehkäistä ennakolta rasismia ja syrjäytymistä.

Multicultural association Familia Club is a religiously and politically independent NGO, founded in 1988. It brings together Finnish people interested in multicultural issues and immigrants with different language and cultural backgrounds. The aim is to promote equality and non-discrimination in the Finnish society, and also to prevent racism and alienation.

www.familiary.fi
Facebook