Berde ry

Berde ry rekisteröitiin tarpeeseen tehostaa somalialaisten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja säilyttää Somalian kulttuuripiirteitä Suomessa.

Berde ry was officially registered in 2004 after nine years of activity to respond to the need for a more effective integration into the Finnish society and to preserve features of the Somali culture in Finland.

www.berdery.wordpress.com