Digital Support

Opening time:

 • Tuesdays at 13-16:00 
 • Thursdays at 13-16:00 

Digital Support 

Yuri Kitaba
050 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi

Target group: multicultural associations, whose target group is foreign-language speakers and multilingual people living in Finland.

Support is based on the association's needs in working in the online environment, communication work, digital skills, etc. 

For example; 

 • Organising virtual events and online meetings
 • Official online services related to organisational work
 • Use of social media channels
 • Managing devices in everyday work such as the use of laptops and phones
 • Developing digital support for the clients

Remote Support: By phone and email. A video call can be arranged if needed.

Contact information:

 • Phone number: +358 (0)50 551 1821
  Please note! Calling costs same as a normal phone call. You can leave a message on WhatsApp or text message and leave a call back request for digital support, or we can call you back, in this case, the call is free of charge. 
 • Email address: yuri.kitaba@moniheli.fi

Language: English, Finnish and Japanese.
If you would like to receive digital support in Russian, you can find more information at Digituki arkeen- hanke (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry). Their website is available in Finnish and Russian.

Если вам нужна цифровая поддержка на русском языке, ознакомьтесь c проектом “Digituki arkeen” – «Помощь в цифровых буднях» (Организация Русскоязычные Финляндии). Веб-сайт доступен на финском и русском языках.

Opening time:

 • Tuesdays at 13-16:00 
 • Thursdays at 13-16:00 
 • For changes and exceptional opening hours, please check our Facebook page

We support multicultural associations based on their needs in strengthening digital skills and getting acquainted with the online environment. During the project, we will create multilingual and plain language materials to help people working in the associations find suitable forms of activities and develop their operations. We will also bring associations' and their clients' needs in discussions with different organisations so that different perspectives are taken into account in the development of digital support.

Digituki

Digituen palveluajat 

 • Tiistaisin klo 13-16:00
 • Torstaisin klo 13-16:00

Digituki

Yuri Kitaba
050 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi

Kohderyhmä: monikulttuurisille järjestöille, joiden kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat vieraskieliset ja monikieliset. 

Tuki perustuu järjestöjen tarpeisiin, jotka liittyvät verkkoympäristössä toimimiseen ja viestintään, digitaitoihin, jne.  

Esim. 

 • Etätapahtumien/kokousten järjestäminen.
 • Viranomaisasiointi järjestötyössä.
 • Sosiaalisen median käyttö.
 • Laitteiden hallinta työssä. Esim. kannettavan tietokoneen ja puhelimen käyttö.
 • Järjestöjen asiakkaille suunnatun digineuvonnan kehittäminen.

Etätuen muodot: Puhelin ja sähköposti. Tarvittaessa voidaan järjestää erikseen tapaaminen videopuhelulla.

Yhteystiedot:

 • Puhelinnumero: +358 (0)50 551 1821 
  HUOM! Soittaminen maksaa ainoastaan tavallisen puhelun verran. Voit lähettää viestin WhatsAppilla tai tekstiviestillä ja jättää soittopyynnön digitukeen, tai voimme myös soittaa sinulle takaisin numeroosi, jolloin puhelu on sinulle ilmainen.
 • Sähköposti: yuri.kitaba@moniheli.fi

Kieli: suomi, englanti, japani. 

Jos tarvitsette digitukea venäjän kielellä, saat lisätietoa Digituki arkeen- hankkeesta (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry). Heidän nettisivut ovat saatavilla suomeksi ja venäjäksi.

Если вам нужна цифровая поддержка на русском языке, ознакомьтесь c проектом “Digituki arkeen” – «Помощь в цифровых буднях» (Организация Русскоязычные Финляндии). Веб-сайт доступен на финском и русском языках.

Digituki on avoinna

 • Tiistaisin klo 13-16:00
 • Torstaisin klo 13-16:00
 • Muutoksiin ja poikkeuksellisiin aukioloajoihin tarkista Facebook-sivumme

Digituen tarkoituksena on tukea monikulttuurijärjestöjä heidän tarpeidensa mukaan digitaidon edistämisessä ja verkkoympäristöön tutustumisessa. Hankkeen aikana tehdään moni- ja selkokielisiä materiaaleja, jotka auttavat järjestöjen toimijoita löytämään sopivia toimintamuotoja ja kehittämään omia toimintojaan. Hanke ottaa myös heidän ja asiakkaidensa tarpeita mukaan keskusteluihin eri tahojen kanssa, jotta erilaisia näkökulmia otetaan huomioon digituen kehittämisessä.