Blogi | Blog

16.5.2019: Suomi uutena kotimaana ry edistää kotoutumista yhteisen tekemisen merkeissä / (samma på engelska)

© Hufvudstadsbladet

Vuoden 2013 alussa perustettiin Suomi uutena kotimaana -nimeä kantava yhdistys tarkoituksenaan edistää Suomessa asuvien virolaisten kotoutumista sekä tukea heitä itsenäisessä selviytymisessä ja sosiaalisten ongelmien selättämisessä. Vaikka alkuperäiset perustajajäsenet ovat vaihtuneet, jatkaa yhdistys edelleen työtään maahanmuuttajien sekä kantaväestön kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Suomi uutena kotimaana ry järjestää monipuolisesti erilaista toimintaa virolaisille maahanmuuttajille, kuten suomen kielen opetusta kolmella eri taitotasolla. Viime vuonna www.finnishcourses.fi kautta opetusryhmät avattiin myös muille maahanmuuttajille. Mahdollisuus opiskella suomen kieltä virolaisten kanssa on muiden maahanmuuttajien keskuudessa otettu yhdistyksen puheenjohtajan mukaan hyvin ja aktiivisesti vastaan.

”Kerran kuukaudessa järjestämme Moniheli ry:n ja STEA:n rahoituksella myös matalan kynnyksen tapaamisia yhdessä muiden maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Joka kerta pyrimme järjestämään tapahtuman eri maahanmuuttajaryhmän kanssa. Laitamme yhdessä ruokaa, opimme toistemme tapa- ja ruokakulttuurista, puhumme suomea ja solmimme ystävyyssuhteita. Jokaiseen tapahtumaan kuuluu myös pieni askarteluhetki, jossa askartelemme pieniä lahjoja, esimerkiksi kortteja ja koruja paikallisille ikäihmisille lahjaksi palvelutaloihin”, puheenjohtaja Heidi Alander kertoo Suomi uutena kotimaana ry:n toiminnasta.

”Palvelutalojen lisäksi olemme vierailleet Eduskuntatalossa, Eesti Majassa ja osallistuneet yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa keväisin ja syksyisin luontoretkille. Olemme olleet myös mukana Maailma kylässä ja Kaikkien Vaalit -tapahtumissa. Järjestämme jäsenillemme infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi asioinnista Suomessa, työoikeuksista, eläkesäännöksistä, opiskelumahdollisuuksista ja yhdistystoiminnasta.”

Yhdistys on tehnyt runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, muun muassa Suomi-Viro ystävyysliiton, Finn-Mamun, Suomi-Marokko ystävyysseuran, Suomessa asuvat Kongolaiset yhdistys ry:n, Liberialaisyhdistyksen ja Suomi-Syyria ystävyysseuran sekä Punavuoren vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden kanssa. Suunnitteilla on yhteistyö Emmaus kirpputorien vapaaehtoisten työntekijöiden ja Helsingin seurakuntien kanssa sekä jatkaa ja syventää yhteistyötä Helsingin ikäihmisten palvelukeskusten, Uudenmaankadun vastaanottokeskuksen ja Monihelin muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

Monihelin jäsenjärjestönä yhdistys on ollut vuodesta 2014 alkaen. Tärkeimpänä etuna verkostoon kuulumisessa Alander mainitsee tarjotun tietotaidon sekä kontaktit muiden järjestöjen kanssa. Monihelin jäsenjärjestöavustusta yhdistys on saanut vuonna 2018 ja 2019, jolla rahoitetaan tällä hetkellä kielikahvila-ruuanlaittotoimintaa.

”Jäsenjärjestöavustus on mahdollistanut hauskan tekemisen järjestämisen jäsenillemme ja lisännyt jäsenmäärää. Toiminta on tuonut yhdistykselle tunnettavuutta ja avustus on mahdollistanut yhteistyön erilaisten toimijoiden kanssa.”

Monihelin verkostoa Suomi uutena kotimaana ry kehittäisi edustamalla positiivisesti Moniheliä ja sen arvoja sekä lisäämällä yhteistyötä eri maahanmuuttajayhdistysten ja maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa.

Entä miltä näyttää järjestön oma tulevaisuus?

”Jatkamme jo aloitettuja suomen kielen kursseja – kieli on silta yhteiskuntaan”, Alander sanoo.

”Suunnitelmassamme on laajeneminen, yhteistyö Espoon ja Vantaan virolaisyhdistysten ja muiden virolaistoimijoiden kanssa. Monihelin jäsenjärjestysavustuksella järjestetyt tapahtumat ovat antaneet Suomi uutena kotimaana ry:lle näkyvyyttä ja sen kautta tunnettavuutta ja olemme saaneet jo muutamia esiintymispyyntöjä. Uskomme, että pystymme luomaan verkoston, joka toimii kaksipuolisena kotouttajana ja vertaistoimijana.”

- Mariam Colley

Suomi uutena kotimaana ry Facebookissa
www.suomiuutenakotimaana.com