Järjestöklubi: Miten suunnitella vaikuttavaa toimintaa? / Associations' Club: Better planning for more efficient results

Aika: 15.1.2019 klo 17 - 20
Paikka: Moniheli

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - ja aivan olennainen asia vaikuttavassa järjestötoiminnassa. Vuoden 2019 ensimmäisessä Järjestöklubissa keskitytään toiminnan tai projektin suunnitteluun erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, käytännön keissinä Monihelin jäsenjärjestöavustus. Koulutus on avoin ja hyödyllinen sekä jäsenjärjestöavustusta hakeville, että muille jäsenjärjestöille!

Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa sosiaali- ja terveysalan ajattelutavasta, jolla varmistaa, että toiminta tai projekti vaikuttaa oikeisiin ongelmiin ja saa toivotut tulokset. Tiedot tulevat heti käyttöön koulutuksen harjoituksissa, joiden avulla osallistujat voivat kehittää projekti- tai toiminta-ideaansa esim. Monihelin jäsenjärjestöavustuksen hakemusta varten. Käydään myös läpi jäsenjärjestöavustuksen hakulomaketta.

HUOM! Jos et pääse paikalle mutta haluaisit kuitenkin seurata koulutusta verkossa, ilmoita meille viimeistään 13.1., jotta järjestäisimme koulutuksen striimauksen.

Ilmoittaudu ystävällisesti tästä tarjoiluja tai striimausta varten!

Seuraa verkossa jäsensivuilta osoitteesta www.moniheli.fi/jasensivut/tapahtumat 

Facebook-tapahtuma: www.facebook.com/events/551813708575800/

***

Well-planned is half done - and planning is essential for efficient work in the third sector. In the first Associations' Club of 2019, we are focusing on activities' or project planning from the perspective of our field - the health and social field - with a practical case, Moniheli's Member Association Grant. The training is open and useful both for those who plan to apply, and to those who don't or can't! 

The practical training helps participants to understand the "way of thinking" in the field to ensure that activities or projects really make a difference, address the right issues and get the expected results. The information provided is put to use right away in different exercises, which help participants to develop a project idea or activity for example for Moniheli's Member Association Grant application. We will also look at the grant's application form together. 

PLEASE NOTE! If you would like to participate but cannot attend, and would like to follow the training online, please register at the link below at the latest on January 13 so we can prepare the live stream.

Please register here for refreshments or to request streaming.

Follow the livvestream at www.moniheli.fi/jasensivut/tapahtumat

Facebook event: www.facebook.com/events/551813708575800/