Uutisia | News

Vuoden 2013 alussa perustettiin Suomi uutena kotimaana -nimeä kantava yhdistys tarkoituksenaan edistää Suomessa asuvien virolaisten kotoutumista sekä tukea heitä itsenäisessä selviytymisessä ja sosiaalisten ongelmien selättämisessä. Vaikka alkuperäiset perustajajäsenet ovat vaihtuneet, jatkaa yhdistys edelleen työtään maahanmuuttajien sekä kantaväestön kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Maahanmuuttajajärjestöt ovat äänessä Itä-Helsingin #KaikkienVaalit -paneelikeskustelussa. Monihelin jäsenjärjestöt ovat keränneet yhteisöistään polttavia kysymyksiä, joihin laaja kirjo ehdokkaita, niin taustaltaan, kokemukseltaan kuin puolueiltaan, pääsevät vastaamaan.
Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän hallituskauden (2015-2019) aikaisista politiikkatoimista sekä kehityskohdista, ministeriön sivulla todetaan.
ETNO korostaa sukupuolivaikutuksien arvioinnin tärkeyttä niin kotoutumistoimenpiteissä, naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyssä ja uhrien auttamisessa, sekä osallistamis- ja työllistämistoimenpiteissä.
Moniheli on mukana Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon toimikunnassa. Moniheli is participating in the Ministry of Finance's committee of Open Government.
Tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. The survey gives an overview of Finland's overall integration policy and the policy to promote access to the labour market.
Keväästä 2016 kiertänyt tasa-arvon viestikapula luovutetaan tänään iltapäivällä eduskuntapuolueille. Viestin ideana oli herättää keskustelua keinoista, joilla voidaan turvata maamme koulutuksellinen tasa-arvo.
Viime marraskuussa tarkasteltiin suomalaista ja armenialaista runoutta Q-Teatterin ainutlaatuisessa tapahtumassa.
Maahanmuuttajanaisten päihteiden väärinkäyttö on lisääntynyt huolestuttavasti MPMTO:n tekemien havaintojen mukaan. Haastattelun tavoitteena oli myös ottaa selvää, minkälaisia haittavaikutuksia ilokaasun käytöllä on erityisesti naisiin.
Nov 17 Autumn General Assembly and election results
Taiteilijoilla on tärkeä rooli ja tehtävä kansakuntiensa identiteetin muovaamisessa, kehittämisessä ja ilmaisemisessa. Mutta mitä kuuluu Euroopan romanitaiteilijoille? Romanit ovat Euroopan suurin vähemmistöryhmä, mutta heidän yhteiskunnallinen asemansa on Euroopan heikoimpia. Tule mukaan Nordic Roma Artist Platform -hankkeen tapahtumaan kuulemaan aiheesta lisää.
Yle uutisoi 24.10.2018 talousnobelisti Bengt Holmströmin ehdotuksesta, jossa työnantajille annettaisiin mahdollisuus maksaa ulkomailta tulleille työntekijöille työehtosopimusten minimitason alittavaa palkkaa. Lisäksi Holmström esitti maahanmuuttajille kantaväestöä heikompaa sosiaaliturvaa. Aloite sai myöhemmin keskiviikkona julkisuudessa tukea myös korkeakoulutettujen työntekijöiden keskusjärjestö Akavan puheenjohtajalta Sture Fjäderiltä. Fjäderin mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa työllistymisen helpottamiseksi.
Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan siitä, etteivät asunnottomat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat saa yhdenvertaisesti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluiden riittämättömyys ja hoitoon hakeutumisen kynnykset kärjistävät ongelmia ja johtavat jopa asunnottomuuteen.
جمعية الصداقة الفنلندية السورية Suomi-Syyria Ystävyysseura ry aikoo syksyllä järjestää 21.10.2018 klo 19.00 Helsingin Savoy -teatterissa Marcel Khalife -konsertin. Voit hankkia liput netistä tai ostaa paikan päällä.
Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi kerää parasta aikaa yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Ilmoitusten pohjalta laadittava varjoraportti on osa oikeusministeriön hallinnoimaa Against Hate -EU-hanketta.