Vastine: Monikulttuurijärjestöt huolissaan mahdollisesta eriarvoisuudesta avustuspäätöksissä

4.7.2017

HS uutisoi 26.6.2017 työministeri Jari Lindströmin entisen erityisavustaja Sakari Puiston vaatineen alkuvuonna merkittäviä leikkauksia maahanmuuttajien kotoutumista edistäville kansalaisjärjestöille. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho peräänkuuluttaa kotoutumisen seurannalle selkeitä mittareita.

 

Poliittiset päätöksenteot tulee aina tehdä yhdenvertaisuuden periaatteita kunnioittaen. Syrjintä, eriarvoistavat käytänteet ja rasismi tulee tuomita yksimielisesti. Suomalaisen järjestelmän tulee taata ehdoton yhdenvertaisuus ja läpinäkyvyys, jossa voidaan luottaa päätöksentekijöiden oikeudenmukaisuuteen, poliittisesta taustasta riippumatta. Nämä periaatteet ovat edellytys myös  kotoutumistyötä arvioivien mittareiden kehittämiselle, jotta ne oikeasti arvioivat työn vaikutuksia ja yhteiskunnallista hyötyä. Tähän työhön tarjoamme mielellämme panostamme. 

Valtion kotouttamisohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä maahanmuuttajien yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumiselle sekä edistää maahanmuuttajien osaamisen siirtymistä hyödyntämään suomalaista yhteiskuntaa. Tässä tavoitteessa maahanmuuttajajärjestöjen työn tukemisella on merkittävä rooli. Valtion rahoituksessa on kyse myös poliittisesta teosta - maahanmuuttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen potentiaalin tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Ministeri Lindström arvioi taannoin maahanmuuttajajärjestöjä olevan maassamme tällä hetkellä noin 1000. Järjestöjen suuri määrä kertoo niiden työn merkittävyydestä. Järjestötoiminta on monelle maahanmuuttajalle tärkeä yhteiskunnallisen osallistumisen tapa: se tukee oman kulttuurin vaalimista ja on väylä päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita toimintatapoja ja kieltä. Alan toimijoina todistamme työn vaikuttavuutta kotoutumisessa päivittäin. 

Maahanmuuttajajärjestöjen kotoutumistyössä on ainutlaatuista, että kotoutumispalveluja tuotetaan maahanmuuttajien korvaamattomalla vertaiskokemuksella, yhdessä suomalaisten ja eri taustaisten toimijoiden kanssa. Toiminta on voimaannuttavaa, yhteiskuntaan integroivaa ja toiseuttavia rakenteita purkavaa kotoutumistyötä parhaimmillaan, kun maahanmuuttajat toimivat itse kotoutumisen aktiivisina asiantuntijoina. Tästä asiantuntijuudesta Suomella ei ole varaa tinkiä.

Allekirjoittajat: Moniheli ry, Liikkukaa - Sports for All ry, Suomen Setlementtiliitto ry, Suomen somalialaisten liitto ry.