Koneen Säätiö myönsi Monihelille 80 000 euroa | Kone foundation grants 80 000 euros to Moniheli

17.6.2016


Koneen Säätiö myönsi Monihelille 80 000 euroa jäsentemme tarjoamaan oman kielen ja suomen kielen oppimisen tukemiseen | Kone Foundation just granted Moniheli 80 000 euros of funding to support the Finnish language and mother tongue tuition through our members

Huippua! Koneen Säätiö - Kone Foundation myönsi Monihelille 80 000 euroa maahanmuuttajataustaisten yhdistysten tarjoamaan oman kielen ja suomen kielen oppimisen tukemiseen! Hankkeessa on mukana 11 Monihelin jäsenjärjestöä. 

Onnea myös Monihelin jäsenjärjestölle Familia ry, joka sai omalle hankkeelleen myös rahoitusta!

Lue lisää täältä.

 


 

Great! Koneen Säätiö - Kone Foundation just granted Moniheli 80 000 euros of funding to support the Finnish language and mother tongue tuition organised by immigrant background associations! Eleven of our member associations are included in the project.

Congratulations also to our member association Familia ry, who received funding for its own project!

Read more about it in Finnish here.