Moniheli etsii projektikoordinaattoria Töissä Suomessa -hankkeeseen

26.5.2016

Moniheli is looking for a project coordinator for the At Work in Finland project - more information in Finnish in this article!

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry etsii määräaikaista työntekijää ajalle 1.9.2016-28.2.2018 ESR-rahoitteiseen Töissä Suomessa –hankkeeseen, jossa tavoitteena on etsiä uusia tapoja ja keinoja maahanmuuttajien työllistymiseen. Hanke on osa Helsingin kaupungin hallinnoimaa kokonaisuutta. Muina hankekumppaneina toimivat Espoon ja Vantaan kaupungit, Kauppakamari ja SAK. 

Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. 


PROJEKTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT

  • Hankkeen suunnitteluun osallistuminen, käytännön toteutuksesta vastaaminen
  • Tiivis yhteistyö muiden hankekumppaneiden kanssa
  • Yhteydenpito maahanmuuttajajärjestöihin, ruohonjuuritason tietämyksen kerääminen
  • Hankkeen koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • Hankemateriaalin tuottaminen, osahankkeen tiedottamisesta vastaaminen
  • Hankkeeseen liittyvien tilastotietojen kerääminen ja tilastointi
  • Muissa toimisto- ja projektitehtävissä avustaminen


VAATIMUKSET

Projektityöntekijöiltä edellytetään tehtävään sopivaa koulutusta ja/tai työkokemusta, mielellään kokemusta ESR-rahoitteisten projektien hallinnoinnista, kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn, aloitteellisuutta, sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, interkulttuurisia taitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä. Aiempi työkokemus maahanmuuttajien parissa työskentelystä, hyvät kontaktit monikulttuuriseen järjestökenttään, esitteiden tekemisen taito sekä laaja ja monipuolinen kielitaito katsotaan eduksi. Projektityöntekijöillä on oltava valmius matkustamiseen kotimaassa ja joustavuutta työaikojen suhteen (ilta- tai viikonlopputapahtumia noin 1-4 kertaa kuukaudessa).

Työ alkaa 1.9.2016 tai sopimuksen mukaan. Palkka n. 2800 €/kk.


HAKEMINEN

Pyydämme lähettämään ansioluettelon ja vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen jobs(at)moniheli.fi 8.6.2016 klo 23.59 mennessä. Mainitse sähköpostin otsikkokentässä hankkeen nimi. Lisätietoja työpaikasta voi tiedustella Monihelin toiminnanjohtaja Riitta Salinilta, puh 044 5355 722, ti 31.5. klo 9-12 ja ma 6.6. klo 12-15. Haastattelut pidetään ennen juhannusta.