Tutustu Moniheliin uusiin hankkeisiin ja niiden työntekijöihin

13.4.2016

Find out about Moniheli's new projects and their staff

• Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen

Moniheli ry toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen tuella vertaistukeen perustuvan hankkeen, jonka avulla toteutetaan ja levitetään eteenpäin hyviä, toimiviksi todettuja käytäntöjä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Hankkeessa maahanmuuttajataustaiset henkilöt itse toimivat ohjaajina ja opastajina uuteen maahan sopeuduttaessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän maahanmuuttajajärjestön kanssa, joita ovat Suomen Kurdiliitto ry,  Mankot ry, Palace and Cultural Network (PACUNET) ja Khintemahanmupa ry (Humanitaarinen integroiva maahanmuuttajien ja pakolaisten keskus). Vertaistoimintaa tullaan järjestämään useassa eri kaupungissa sovittaen toiminnat osaksi paikkakunnilla jo käynnissä olevia kotouttamistoimenpiteitä. 

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan hankkeessa mukana ja edistämään maahanmuuttajajärjestöjen kotouttamistyötä voit olla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Margareta Tahvanaiseen (yhteystiedot täältä)

• Maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäisy

Kotoutumiseen tarvitaan koti! 

Monihelissä on käynnistynyt uusi hanke, jossa pyritään ehkäisemään maahanmuuttajien asunnottomuutta. Kuulemme mielellämme kokemuksistasi ja ajatuksistasi asunnottomuusteemasta. Ota rohkeasti yhteyttä tuija.mustajarvi(at)moniheli.fi tai cisil.heltimoinen(at)moniheli.fi

You need a home to feel at home!

Moniheli’s new project that aims to reduce homelessness among immigrants has just started. We would love to hear your experiences and thoughts about the issue. Please don’t hesitate to contact: tuija.mustajarvi(at)moniheli.fi or cisil.heltimoinen(at)moniheli.fi