Jäsenille: Kutsu kevätkokoukseen ja verkostoitumisiltaan 23.4

1.4.2016

For members only: Invitation to the Spring GA and Networking event, April 23rd

LISÄYS 18.4.2016: VUOSIKERTOMUS (suomeksi ja englanniksi) JA SÄÄNTÖJEN MUUTOSEHDOTUS (liitteinä, tekstin lopussa); TASEKIRJA SAATTAVILLA JÄSENSIVUILTA SALASANAN TAKAA


Hyvät Monihelin jäsenet, (in English below) 
 
Olette sydämellisesti tervetulleita Monihelin kevätvuosikokoukseen la 23.4.2015 Suomen Kiinalaisten Alliansi SKA ry:n toimitiloihin (”Kisällitalo”, Nokiantie 2-4, 3. krs, 00510 Helsinki).

Huom! Asiakirjojen tarkastus alkaa tällä kertaa aiemmin, klo 9.30 ja varsinainen kokous alkaa jo klo 10. Olkaa hyvät ja saapukaa paikalle hyvissä ajoin jäsenmaksun ja asiakirjojen tarkastamiseksi!

Osallistujille tarjotaan kahvi ja välipala, ja varsinainen lounas on tarjolla verkostoitumistapahtuman alussa klo 14.30.
 
Yleiskokouksen asialista löytyy tästä linkistä. Säännöissä määriteltyjen yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi ehdotamme myös muutoksia Monihelin sääntöihin. Lähetämme teille sääntömuutosehdotuksen seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen, yhdessä vuoden 2015 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Muistakaa tuoda mukaan kevätkokoukseen oma valtakirjanne, jotta pääsette tarvittaessa äänestämään. Valtakirjapohja löytyy tästä linkistä.

Allekirjoitettu valtakirja on toimitettava viimeistään kevätkokouksen aamuna ennen klo 10. Allekirjoitettu valtakirja on myös mahdollista lähettää etukäteen postitse tai sähköpostitse tai tuoda se henkilökohtaisesti toimistollemme.
Muistakaa, ettei valtuutettu henkilö saa allekirjoittaa omaa valtakirjaansa! Tämä tarkoittaa, että yhdistyksen puheenjohtajan, jos hän haluaa äänestää yhdistyksen puolesta kokouksessa, pitää tuoda esimerkiksi varapuheenjohtajan tai yhdistyksen sihteerin allekirjoittama valtakirja! 

Jäsenmaksu (20€ yhdistyksille, 10€ kannatusjäsenille) on maksettava viimeistään kokoukseen saapuessa käteisellä, mikäli laskua ei ole maksettu ajoissa.

Kevätkokouksen jälkeen pidetään Monihelin ensimmäinen verkostoitumisilta. Tilaisuus alkaa klo 14.30 samoissa tiloissa ja kaikki jäsenjärjestöjen kokousedustajat sekä muut jäsenet ovat tervetulleita paikalle. Monihelin jäsenjärjestöt tarjoavat vieraille ruokaa ympäri maailmaa ja ohjelmaa musiikista stand-up koomikkoihin. Tule tutustumaan verkoston muihin yhdistystoimijoihin ja kanssa-aktiiveihin!

Liity Facebook-tapahtumaan ja välitä kutsua eteenpäin yhdistyksesi jäsenille! Linkki Facebook-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/208294876226413/

SKA ry:n toimitiloihin pääsee helposti raitiovaunulla (linjat 1 ja 7, pysäkki Rautalammintie), bussilla (pysäkki Hattulantie) tai autolla. Tarkista julkisen liikenteen reitti kirjoittamalla lähtöosoitteesi tälle sivulle.
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
*** 

ADDITION 18.4.2016: ANNUAL REPORT (in Finnish and English) AND PROPOSED CHANGES TO THE STATUTES; CLOSING OF THE BOOKS available only from the Member Intranet (requires password)


Dear Moniheli members, 
 
You are warmly welcome to Moniheli's Spring General Assembly on Saturday, April 23rd in the SKA ry premises (”Kisällitalo”, Nokiantie 2-4, 3rd floor, 00510 Helsinki). Please note! The checking of authorization documents is starting earlier this time, at 9:30 already, and the official meeting programme starts at 10:00, so please come well before so as to have your documents checked before the official start.

A light snack and refreshments will be offered to participants, while the actual lunch will be served at the networking event which starts at 14:30. 
 
Click here to open the agenda of the spring general assembly.

In addition to the matters to be discussed in the meeting as defined in the statutes, we will also propose changes to the Moniheli statutes. The proposal will be sent to you, together with the closing of the books and the annual report of the year 2015, after the next meeting of the Moniheli board.

Remember to bring with you a signed authorization letter, if you would like to vote on behalf of your association. Click here to open the authorization letter form.

The signed authorization letter must be returned at the latest on the morning of the meeting before 11. It is also possible to send the signed authorization letter in advance by mail or email or to bring it in person to our office. 
 
Please keep in mind that the authorized representative of the association CANNOT sign his or her own authorization letter! It means that if the chairperson of your association wants to vote at the general assembly, his or her authorization letter must be signed by another official representative of the association, such as the vice-chairperson or secretary. 

If not paid earlier, the Moniheli membership fee (20 € for member associations, 10 € for individual supporting members) must be paid at the latest in cash upon arrival to the Spring General Assembly.

The spring general assembly will be immediately followed by Moniheli’s first large-scale networking event. The event starts at 14:30 in the same premises and both representatives and other members of Moniheli member associations are welcome. Moniheli member associations will offer food from all around the world and programme ranging from music to stand-up comedy. So come and get to know your fellow member association representatives and members!

Join the Facebook event and do invite your own association’s members as well! Link to the Facebook event: https://www.facebook.com/events/208294876226413/

The SKA office is located near Mäkelänkatu. You can reach it easily by tram (lines 7 and 1, stop Rautalammintie), by but (stop Hattulantie) or by car. Check your itinerary by entering your address at this link.

Welcome!