Kuinka tärkeää on omakielinen työuraohjaus? Diakin uusi hanke etsii tekijöitä!

14.9.2018

Olisiko omakielisen/monikulttuurisen työuravalmentajan koulutuksen rakentaminen ja pilotointi mielestäsi tarpeellinen hanke? Jos vastasit kyllä, Diakin valmistelema hankehaku voi olla sinua ja järjestöäsi varten!

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) valmistelee parhaillaan hanketta, jonka kohderyhmää edustavat

− parhaillaan omakielistä ohjaustyötä tekevät
− henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa pitkään/työkokemusta Suomesta/sujuva suomen kielen taito (työssä olevia tai työttömiä)  
− lisäksi voidaan ottaa mukaan monikulttuurista työuravalmennusta tai ohjaustyötä tekeviä natiivi-suomalaisia erityisesti jos osallistujia ei tule tarpeeksi em. ryhmistä.

Vuoden mittainen koulutus olisi maksuton ja mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen valmistelu alkaisi keväällä 2019. Varsinaisen koulutuksen suunniteltu ajankohta olisi syksy 2019 - kevät 2020.

Kiinnostuitko?

Vastaa alla oleviin kysymyksiin perjantaihin 21.9. mennessä ja lähetä ne sähköpostitse osoitteeseen pia.sahonen@diak.fi. Näin mahdollisuudet saada hankerahoitusta paranevat huomattavasti ja koulutushankkeen suunnittelu Teidän tarpeidenne mukaiseksi helpottuu. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita, vaikka et vastaisikaan kaikkiin kysymyksiin.

− Onko järjestössänne tällä hetkellä omakielisiä ohjaajia? Mitä heidän työntehtäviinsä kuuluu?
 
− Miksi omakielisiä ohjaajia tarvitaan tukemaan maahan muuttaneita eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla sekä suomen kielen oppimisessa?
 
− Näettekö omakielisen työuravalmentajan koulutuksen rakentamisen tarpeelliseksi ja miksi?
 
− Löytyykö kommentteja koulutuksen sisältöluonnokseen tai toteutustapaan yms.? (ks. liitteet)
 
 − Voimmeko hankehakemuksessa mainita järjestönne siinä yhteydessä kun kerromme, että koulutukselle olisi tarvetta ja kiinnostusta?

Lisätiedot:

Toisena liitteenä on tietoa Digiolkkarista työelämään – Diakin osahankkeen maahanmuuttajien työuravalmennuksen mallista, johon kuuluu sekä ryhmävalmennusta että yksilöohjausta helsinkiläisille arabiankielisille maahanmuuttajille. Arvioinnin perustella voimme jo tässä vaiheessa sanoa, että valmennuksen kaksikielisyyys ja toisaalta omakielinen yksilöohjaus ovat olleet tärkeä tulevaisuuden uskoa, opiskelumotivaatiota ja tehokkuutta omalla polulla etenemisessä lisäävä tekijä. Osallistujat ymmärtävät suomen kielen taitotasosta huolimatta kaiken tärkeän informaation ja ohjeet joita he valmennuksessa saavat ja heitä tuetaan yksilöllisien tarpeiden perusteella eteenpäin omalla polulla kaksikielisesti ja omalla kielellä. Voimme näin hyödyntää uudessa hankkeessa Digiolkkarista työelämään –hankkeen kokemuksia siitä, millainen omakielinen tuki tehostaa maahanmuuttajien työllistymispolulla etenemistä ja millaista osaamista omakielinen ammatillinen vertaisohjaaja tarvitsee.

Tästä linkistä avautuu hankekokonaisuuden tunnin mittainen verkkoshow-tallenne, jossa kerrotaan valmennusmallista.
 
10.10.2018 klo 12.30 –15.30 Diakin osahanke ja Väestöliiton Matkalla työelämään –hanke järjestävät työpajan. Työpaja on tarkoitettu maahanmuuttajien työuravalmennusta ja -mentorointia tekeville helsinkiläisille ammattilaisille (järjestöt, hanketoimijat, julkiset toimijat). Jos olette suunnittelemassa työuravalmennusta- tai mentorointia tulevaisuudessa, voitte tulla mukaan kuulolle. Kutsu on kolmantena liitteenä.

Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16, Helsinki
Ilmoittautuminen 1.10.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/3B4304A8AE73D6D7.par

Yhteydenotot:

Pia Sahonen
projektipäällikkö
p. 040 552 2742
pia.sahonen@diak.fi 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

Liitteet